LVRU Войти

npk

Pakalpojums/
pārkāpums

Apraksts

Klienta izmaksas EUR

1

sods

Sods par nenomaksāto summu

0,5%/dienā no nenomaksātās summas

2

pakalpojums

Atgādinājuma sms par neapmaksātu rēķinu

1,00 Eur + PVN par katru SMS

3

pakalpojums

Maksājuma datuma maiņa ( pirmā maksājuma datuma maiņa 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža ir bez maksas, ja visi maksājumi veikti noteiktajos termiņos)

20 Eur+ PVN par katru gadījumu (jābūt apmaksātiem visiem tekošajiem maksājumiem)

4

sods

Auto atgūšana, ja klients to nenogādā SIA RENTOLLO.LV Ulbrokas ielā 23, Rīgā

500 EUR, papildus transportēšanas izmaksas 1,50 EUR/km+PVN līdz SIA Rentollo.lv juridiskai adresei

5

pakalpojums

Degvielas uzpilde auto transportēšanai

konkrētās dienas degvielas cena + 30% pakalpojuma izmaksas, minimāli 50 EUR

6

pakalpojums

Evakuatora pakalpojumi

1,50 EUR/km+PVN, iespējamas papildus izmaksas par sarežģītību

7

pakalpojums

Salona tīrīšana pēc auto nodošanas

50-200 EUR+ PVN

8

pakalpojums

Virsbūves mazgāšana pēc auto nodošanas

25 EUR+ PVN

9

sods

Virsbūves defekts-krāsošana

200 EUR par katru detaļu

10

sods

vispārīgā auto defektācija - dažādu defektu kopums, tiek pieprasīts oficiālam auto servisa pakalpojumu sniedzējam

pēc Autoservisa defektācijas tāmes

11

sods

Auto remonta dīkstāve defektu novēršanai, klienta vainas dēļ

10 EUR/dienā, minimāli 50 EUR

12

sods

Auto fiziska apskate, ja klients nav sasniedzams un/vai nenodrošina to pēc pieprasījuma līguma darbības laikā

150 EUR, papildus transportēšanas izmaksas 1,50 EUR/km+PVN līdz SIA Rentollo.lv juridiskai adresei

13

sods

Nav ievēroti Līgumā noteiktie priekšnosacījumi, kas veicami Nomniekam pirms Transportlīdzekļa nodošanas. Līguma 4. sadaļa.

Mēneša nomas maksas dienas likme tiek aprēķināta dubultā par periodu līdz līgumā noteikto pienākumu izpildei

14

sods

Nav veikta Transportlīdzekļa pārreģistrācija uz Nomnieku kā Turētāju. (Līguma 4.sadaļa)

Mēneša nomas maksas dienas likme tiek aprēķināta dubultā par periodu līdz līgumā noteikto pienākumu izpildei

15

sods

Transportlīdzeklis nav nogādāts uz apkopi, ja par to ir panākta iepriekšēja vienošanās. Līguma 6. sadaļa

Mēneša nomas maksas dienas likme tiek aprēķināta dubultā par periodu līdz līgumā noteikto pienākumu izpildei

16

sods

GPS fiksēts atkārtots būtisks ātruma pārkāpuma gadījums (40km/h virs atļautā ātruma). Līguma 10. sadaļa

25 EUR par katru automātisku GPS sistēmas saņemtu brīdinājumu

17

sods

Līguma noteikumu pārkāpums par ceļu satiksmes noteikumu un/vai citu normatīvo aktu neievērošanu. Līguma 9.sadaļa

30 EUR par katru pārkāpuma gadījumu + Iznomātāja apmaksātie Iznomātājam un/vai Turētājam piemērotie sodi.